Bokföra milavdrag i enskild firma för tjänsteresor med privat bil

Privat bil

Använder du som ägare din privata bil i enskild firman så finns det möjlighet att få avdrag för detta. Kostnaden du kan få avdrag för är 18,50 kronor per mil. Det måste dock röra sig om tjänsteresor. Ett exempel kan vara en försäljningsresa. Förutom själva schablonen på 18,50 så får man även avdrag för trängselskatt, bro, väg och färjeavgifter som tillhör tjänsteresan.

Skatteverket har skrivit en sida om resor i näringsverksamhet.

Bokföringsexempel

En enskild näringsidkare har gjort en tjänsteresa på 20-mil med sin privata bil. Avdraget blir då 20 x 18,50 = 370 kronor och bokförs på följande sätt. Kontona utgår ifrån K1 – förenklat årsbokslut.

KontoDebetKredit
2017 – Egen insättning370
5618 – Schablonmässig milkostnad
privat personbil
370

Det går också att plocka ut pengarna direkt från företagskontot. Konteringen blir då istället såhär.

KontoDebetKredit
1930 – Företagskonto370
5618 – Schablonmässig milkostnad
privat personbil
370

Underlag

För att kunna styrka kostnaden behövs ett underlag. Ett sätt att hantera detta är en körjournal. Där kan du anteckna sådana saker som, datum, kilometer, destination och syfte. På Skatteverkets hemsida finns exempel på vad en körjournal ska innehålla.