Böcker om bokföring

Böcker om bokföring

I syfte att hjälpa dig med redovisningen har vi tagit fram fem bra böcker om bokföring. När man startar ett företag är det ofta fullt fokus på den verksamhetsinriktning man valt. Som företagare måste man dock även göra andra saker. En av dem är att löpande sköta sin bokföring. Detta är viktigt av flera anledningar, dels för att följa lagen och betala rätt skatt. Men också för att det ger dig som företagare en inblick i hur företaget mår. Vilket i sin tur kan vara grunden för framtida investeringar och beslut.

Många som startar företag är lite oroliga över bokföringen, vad som gäller och hur det ska konteras. Det finns dock assistans att få. Här kommer fem tips på böcker som kan hjälpa dig på vägen.

Bokföring och bokslut i enskild firma – förenklat årsbokslut enligt K1 reglerna

En komplett bok för dig som sköter bokföring och bokslut för en mindre enskild firma. Det finns gott om praktiska bokföringsexempel. Varje område förklaras också med en begriplig svenska. Områden som behandlas är bland annat, inköp, försäljning, skatter, moms, bilen, traktamente och mycket mer. Boken bygger på K1-regleverket och är för dig som upprättar ett förenklat årsbokslut med en nettoomsättning på högst 3-miljoner per år.

Kan läsa mer på Bokus hemsida. Där finns också information om övriga böcker.

Bokföring – Praktisk handbok med konteringsexempel

En praktisk bok om redovisning som utgår ifrån senaste BAS-kontoplanen och är anpassad för K2-reglerna. I boken hittar du 100-tals konteringsmallar och exempel. Som ett resultat passar den utmärkt för dig som sköter löpande bokföring. 

Boken är inte anpassad för K1- eller K3 regelverken.

Bokföring från början – Två böcker

Detta är en övningsbok med praktiska exempel. Boken går igenom grunderna, steg för steg. Man behöver ingen förkunskap. Målet är att läsaren ska kunna lära sig tillräckligt mycket för att kunna sköta den löpande bokföringen för ett mindre företag. Observera att boken måste köpas i två delar, en för övningar och en för lösningar.

Bokslut från början – Två böcker

Bokslut från början är en fortsättning på ovanstående bok och är också uppdelad i två böcker, en övningsbok och en med lösningar. Övningsboken går igenom steg för steg de olika områdena som du behöver behärska för att kunna upprätta ett bokslut. I varje moment finns övningar som hjälper dig på vägen. 

Redovisa rätt 2021

Redovisa rätt är närmast en klassiker när det kommer till böcker om bokföring. Boken riktar sig till dig som sköter den löpande redovisningen och innehåller anvisningar till alla fyra K-regelverk på marknaden. Framförallt är boken ett uppslagsverk för hur små och stora företag ska hantera sin bokföring.

Kan även rekommendera vår artikel om starta eget böcker.