Exempel på en affärsplan
Kunskap

Affärsplan exempel

En affärsplan hjälper dig tänka igenom din framtida verksamhet. I denna text ger vi ett exempel på hur upplägget kan se ut. Att skriva en affärsplan har många fördelar. Framförallt får du en chans att […]

Kunskap

Vad är ett skattekonto?

Alla personer som är skatteskyldiga har ett skattekonto, det gäller såväl fysiska som juridiska personer. I skattekontot registreras alla transaktioner som avser skatter och avgifter. Det kan exempelvis vara, inbetalningar, utbetalningar, moms, debiterad preliminärskatt, räntor, […]

Kunskap

Vad är ett förenklat årsbokslut?

När du som enskild näringsidkare avslutar året ska det upprättas ett årsbokslut. För näringsidkare som omsätter högst 3-miljoner är det tillåtet att upprätta ett förenklat årsbokslut. I detta fall utgår man från ett regelverk som […]

Kunskap

Starta eget hjälp

När man starta eget kan det vara bra med lite hjälp att hitta information. Det kan vara frågor om hur man registrerar, vilken bolagsform som är aktuell, eller hur bokföring fungerar. För att bistå i […]

Kunskap

Starta eget podcast

När man ska starta eget finns det mycket information att tillgå. Den mesta är i textform, men för den som önskar lyssna finns det flera podcasts som behandlar ämnet företagande. Det kan vara allt från […]