Vad innebär debiterad preliminärskatt för en enskild firma?

Vad innebär debiterad preliminärskatt för en enskild firma

En enskild näringsidkare är själv ansvarig för skatter och egenavgifter som avser firman. För att kunna räkna fram underlaget så använder man en preliminär inkomstdeklaration.

Vid företagsregistrering

När du registrerar företaget får du ange inkomstuppgifter samt ett förväntat överskott för det första verksamhetsåret. Skatteverket tar sedan uppgifterna och räknar fram en debiterad preliminärskatt. Den ska sedan betalas in med lika stor andel varje månad till skattekontot.

När du gör företagsregistreringen finns det en möjlighet att begära uppskov med preliminärskatten i tre månader. Detta kan vara ett bra alternativ om du är osäker på utfallet och vill ha tid att ändra debiteringen.

Ändra debiteringen

Som namnet indikerar är den preliminär, vilket innebär att du kan justera den om verksamheten går bättre eller sämre än väntat. Det gör du genom att använda e-tjänsten preliminär inkomstdeklaration, eller blankett 4314.  

Om skillnaden mellan den preliminära och den slutliga skatten är betydande är du skyldig att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Med betydande menas en skillnad mellan den preliminära och slutliga skatten på cirka 30 procent, dock lägst ett prisbasbelopp (för aktuellt år).

Ingår momsen i den debiterade preliminärskatten?

Momsen ingår inte i den debiterade preliminärskatten, utan redovisas och betalas separat.

Deklaration och inbetald skatt

När du året efter lämnar din inkomstdeklaration med bilagor så jämförs det inbetalda beloppet med den faktiska skatten. Du får då antingen skatteåterbäring eller restskatt.

Läs mer om inbetalning till skattekontot.