Vad är en enskild firma?

Vad är en enskild firma

När en privatperson väljer att starta eget kan den göra det som enskild firma. Den enskilda firman är en fysisk enhet och är kopplad till privatpersonen. Det innebär bland annat att företagets organisationsnummer är samma som personnumret. Som enskild näringsidkare är du personligt ansvarig för alla företagets förpliktelser, exempelvis skulder och avtal.  

Vad krävs för att starta en enskild firma?

För att starta en enskild firma måste du uppfylla näringskriterierna. De tre villkor som ska vara uppfyllda är:

  • Självständighet
  • Varaktighet
  • Vinstsyfte

Om samtliga ovanstående kriterier är uppfyllda så kan man ansöka digitalt via verksamt. Det går också att göra det genom blankett 4620, som du hittar på Skatteverkets hemsida.

Här finns en text om starta eget hjälp.

Går det ha ett namn på sin enskilda firma?

Det går att anmäla ett namn via Bolagsverket. Det skyddas då i det län där företaget är registrerat. Priset är 1100kr om du gör det digitalt och 1400kr via blankett. Ett företagsnamn är frivilligt.